Frågor och svar

FAQ

Under åren har vi märkt att det ofta är likartade frågor som dyker upp inför en plastikkirurgisk operation. Vi har här samlat några av de vanligaste frågorna och försökt att besvara dem så utförligt som möjligt. Givetvis har alla patienter olika förutsättningar varför svaren är ganska generellt hållna och variationer kan förekomma. Vi har valt att dela upp frågorna i de av mer generell natur och de som varierar beroende på vilken operation som är aktuell. Det här är en sida i ständig förändring och vi kommer fylla på med fler svar löpande. Klicka på frågorna nedan för att komma till svaren. Vi hoppas att dessa sidor skall hjälpa dig att få svar på dina frågor rörande plastikkirurgi och plastikoperationer.

Generella frågor:

Vilka garantier finns det?

Alkohol och plastikkirurgi?

Rökning och plastikkirurgi?

Vem träffar jag på mottagningen?

Vad har ni för utbildning?

Vem får kalla sig plastikkirurg?

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.