FAQ

Vem får kalla sig plastikkirurg?

Svar:

I Sverige får bara den kalla sig specialist i plastikkirurgi som genomgått den av socialstyrelsen godkända utbildningen i plastikkirurgi. Denna utbildning som genomförs vid universitetssjukhusen efter läkarutbildning och allmäntjänstgöring har tidigare tagit ca 5,5 år (specialistsytemet i Sverige är under förändring varför dennan tid troligen kommer att förlängas). Man följer under denna tid ett program med tjänstgöring så väl inom plastikkirurgi som andra specialiteter av värde för en plastikkirurg. Efter fullföljd utbildning skall den blivande plastikkirurgen inneha de kunskaper som preciserats av Svensk Plastikkirurgisk Förening.

Det är alltså olagligt att kalla sig specialist i plastikkirurgi om man inte blivit godkänd av socialstyrelsen. Detta gäller dock inte ”titlar” vilka inte är skyddade så som ”skönhetskirurg”, ”laserkirurg”, ”XX läkare med specialinriktning mot plastikkirurgi” och så vidare. Dessa benämningar kan vem som helst använda, exempelvis i annonssammanhang, utan en dags utbildning i plastikkirurgi. För att kontrollera att den som Du funderar på att låta operera dig är plastikkirurg kan Du kontakta Socialstyrelsen.

Utbildningen till plastikkirurg baseras till allra största delen på den så kallade rekonstruktiva plastikkirurgin (se sidan om plastikkirurgi) och det ingår minimalt med rent estetisk kirurgi. Det är därför bra att kontrollera att Din tilltänkta kirurg har skaffat sig erfarenhet även inom denna del av plastikkirurgin. Svensk förening för estetisk plastikkirurgi kräver dokumenterad erfarenhet av etstisk plastikkirurgi varför Du bör kontrollera att plastikkirurgen är medlem där.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.