Bukplastik

En operation som stramar till både hud och muskler på magen.

VAD INNEBÄR EN BUKPLASTIK?

Bukplastik, som är en av de vanligaste plastikkirurgiska operationerna, utförs för att avlägsna hudöverskott på buken samt ”strama upp” bukmuskulaturen (förkorta och föra de raka bukmusklerna samman mot mitten). Ofta kombineras detta med fettsugning. Typiska orsaker till att man behöver en bukplastik är efter en graviditet eller viktnedgång.

Vid mindre hudöverskott kan det räcka med att plastikkirurgen gör en så kallad liten bukplastik medans det vid ett större hudöverskott ffa ovan naveln krävs en stor bukplastik. I båda fallen lägger plastikkirurgen ett snitt över blygdbenet och ut mot höfterna. Vid en liten bukplastik lösgör man huden upp till naveln varefter överskottshud på buken avlägsnas. Vid den stora bukplastiken fortsätter man lösa huden hela vägen upp till de nedersta revbenen. Detta innebär att hela huden på buken kan sträckas innan överskottet avlägsnas. Den stora bukplastiken innebär även att ett nytt hål behöver göras i huden för naveln så i tillägg till ärret nedanför bikinilinjen så blir det ett ärr kring naveln. I båda fallen stramar plastikkirurgen upp bukmuskulaturen genom att sy de två raka bukmusklerna mot varandra för att ”täppa till” den defekt som uppstår då dessa muskler dras åt sidan vid exempelvis en graviditet. Man får även en förkortning av dessa muskler. Vid en stor bukplastik stramas musklerna upp hela vägen från blygdben till revbensbågen medans man vid den lilla bukplastiken endast kommer år muskulaturen nedanför naveln. I fall där det föreligger mycket överskottshud vid sidorna så kan man för att få ett optimalt resultat även behöva skära bort hud centralt på magen för att kunna dra huden på sidorna mot mitten. Man får då även ett ärr lodrät från det horisontella ärret i bikinilinjen. Det kan i dessa fall alltså handla om att väga hur mycket ärr man är beredd att acceptera mot hur långt man vill nå resultatmässigt.

En bukplastik är ett ingrepp som utförs i narkos och tack vare den moderna teknik som används kan man åka hem redan samma dag. Ibland har man ett eller två dränage som avlägsnar vätska från såret under de första timmarna. Dessa tas bort innan du åker hem. Vid en liten bukplastik kan man gå hem redan efter ett par timmars återhämtning medan man efter en stor vanligen stannar i några timmar så att våra plastikkirurger och narkospersonal kan se att allt är i sin ordning.

På Plastikakademin har vi en mycket stor erfarenhet av bukplastiker och är i dag en av de ledande klinikerna beträffande detta ingrepp. Hos oss är det alltid disputerade specialister i plastikkirurgi som utför operationerna och samma plastikkirurg följer dig genom hela vårdprocessen. Du kommer på ett första återbesök efter cirka en vecka samt en slutkontroll efter 6-12 månader. Däremellan kan du givetvis komma till oss vid behov.

Efter en bukplastik behöver man två till fyra veckors sjukskrivning varav man den första veckan skall hålla sig stilla och inte lyfta alls. För att få ett bra resultat skall man även bära en gördel under ca en månader efter operationen. Ärret blir relativt långt men kan döljas av en trosa eller bikiniunderdel. Ärret bleknar under ett års tid men den slutgiltiga färgen varierar mycket mellan olika patienter. Som vid all kirurgi finns risk för exempelvis infektioner och blödningar. Precis som efter ett kjesarsnitt blir i känseln i huden mellan ärret och naveln försämrad i början. Den kommer långsamt tillbaka men det kan ta upp till två år ochdet finns de som får en kvarstående sänkt känsel i detta område.

Plastikakademin är Sveriges ledande klinik inom plastikkirurgi och har en mycket stor erfarenhet av bukplastiker. Vi utför våra operationer vid ett av Europas modernaste privata sjukhus.

Det är viktigt att du som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikoperation påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

På Plastikakademin ser vi fram emot att få hjälpa dig med alla de val som är förknippade med en bukplastik. Du når oss på tel:013-15 44 61 eller e-post: plastikakademin@plastikakademin.se

Kontakta oss

Skicka en förfrågan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Hör av dig till oss!

Letar du efter en trygg och säker lösning?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina problem.