OM PLASTIKKIRURGI OCH PLASTIKKIRURGER

En både gammal och ung specialitet där läkarna fokuserar på att rekonstruera och omforma.

VAD ÄR PLASTIKKIRURGI OCH HUR VÄLJER MAN PLASTIKKIRURG?

Plastikkirurgi är en relativt ung specialitet men vi kan spåra de metoder vi använder tusentals år tillbaks i tiden. Från början användes metoderna enbart till att reparera förstörda kroppsdelar framförallt under de stora krigen. Efter första världskriget etablerades den moderna plastikkirurgiska specialiteten av hemvändande krigskirurger. Metoder som tidigare använts för behandling av krigsskador kom till nytta för att åtgärda missbildningar och civila skador och så småningom även för att försköna och föryngra. Många av dessa metoder baserades dock på tekniker vilka utvecklats i olika historiska kulturer.

Den nära kopplingen mellan rekonstruktiv plastikkirurgi och estetisk plastikkirurgi finns även idag. Den som i Sverige utbildar sig till plastikkirurg tränas i såväl rekonstruktiva plastikoperationer som estetiska. Det är inte något motsattsförhållande mellan dessa delar av plastikkirurgin utan i stället befruktar de varandra på ett mycket positivt sätt. Det går inte att bli en duktig och seriös estetisk plastikkirurg utan att man har en gedigen bas i den rekonstruktiva plastikkirurgin. Det är också viktigt att man håller dessa kunskaper vid liv och fortsätter kombinera de två delarna av plastikkirurgi.

Plastikkirurg får endast den kalla sig som har en av socialstyrelsen godkänd specialist utbildning i plastikkirurgi. En sådan utbildning, vilken tar 5-7 år och kräver att man först genomgått grundläggande läkarutbildningen på 5,5 år samt genomfört allmän tjänstgöring under två år, kan endast erhållas på en universitetsklinik. Det finns ett antal benämningar som används av personer som inte är utbildade plastikkirurger men som är verksamma i området, exempelvis; laser kirurg, estetisk kirurg, kirurg med kosmetisk inriktning osv. Dessa benämningar är inte skyddade och kan således används helt utan utbildning inom det plastikkirurgiska området ja faktiskt helt utan läkarutbildning. Vid Plastikakademin arbetar endast av socialstyrelsen godkända specialister i plastikkirurgi med lång erfarenhet av så väl rekonstruktiv som estetisk plastikkirurgi.

Vad skall man då kräva av sin plastikkirurg om man skall genomgå en plastikoperation? Givetvis först och främst att hen verkligen är utbildad specialist i plastikkirurgi. Detta kan man kontrollera hos socialstyrelsen. Ett medlemskap i svensk plastikkirurgisk förening är inte ett bevis på att man är färdig specialist i plastikkirurgi men att man antingen är klar med sin utbildning eller är under utbildning. Alla utbildade plastikkirurger har dock inte erfarenhet från estetisk plastikkirurgi. Svensk förening för estetisk plastikkirurgi kräver dokumenterad erfarenhet från det estetiska området inom plastikkirurgin men innebär å andra sidan ingen garanti för att personen i fråga är utbildad plastikkirurg. Även om ett medlemskap i dessa föreningar är en bra grund i ditt val av plastikkirurg garanterar givetvis inte detta att du hittat ”rätt” plastikkirurg. Det är minst lika viktigt att du känner förtroende för den som skall operera dig. Ni skall tillsammans hitta rätt i den plastikkirurgiska ”djungeln”. Det är därför viktigt att plastikkirurgen exempelvis berättar för dig vad man realistiskt kan uppnå med de olika ingrepen, de risker som finns och vad en operation innebär för dig. Var aldrig rädd för att prata med mer än en plastikkirurg. Man skall dock komma ihåg att ett problem ofta kan lösas på flera sätt varför två plastikkirurger kan ha en något avvikande uppfattning utan att någon av dem för den skull har fel.

Under senare tid har det börjat förekomma att plastikkirurger marknadsför sig med uttryck som ”världens främsta plastikkirurg”, ”bästa plastikkirurgen i Sverge” och liknande. Givetvis finns det ingen sådan gradering eller ”världsmästerskap i plastikkirurgi” varför likande marknadsföring bör tas som en indikation på att det handlar om en oseriös verksamhet. Även annan typ av oseriös marknadsföring vilken inte följer läkare sällskapets etiska regler så som rabatterbjudanden och auktioner är också en stark indikation på att den aktuella verksamheten inte är seriös.

På Plastikakademin ser vi fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor som är förknippade med en plastikoperation.

Kontakta oss på tel: 013-15 44 61 eller e-post: plastikakademin@plastikakademin.se för att ställa dina frågor aller boka en konsultationstid vid vår klinik i Linköping