Bröstlyft

Bröstlyft+implantat

Före:

Efter:

Bröstlyft med samtidig förstoring, 275 ml moderat plus profil, 8 år efter operationen

Bröstlyft+implantat

Före:

Efter:

Bröstlyft med samtidig förstoring, 325 ml hög profil, 2 år efter operationen

Bröstlyft+implantat

Före:

Efter:

Bröstlyft med samtidig förstoring, 250 ml Mentor moderat plus profil, 6 månader efter operation

Bröstlyft+implantat

Före:

Efter:

Bröstlyft med samtidig förstoring, 450 ml Mentor hög profil, Arton månader efter operation

Bröstlyft+implantat

Före:

Efter:

Bröstlyft med samtidig förstoring, 300 ml moderat plus profil, Fjorton månader efter operation

Bröstlyft

Före:

Efter:

Bröstlyft med inverted-T teknik, Sex månader efter operation