Bröstförstoring

Ett av våra vanligaste ingrepp

Om bröstförstoring

Bröstförstoring (bröstaugumentation) är det vanligaste plastikkirurgiska ingreppen i Sverige i dag, så även hos Plastikakademin. En bröstförstoring syftar till att med hjälp av bröstimplantat skapa en volym och form i bysten som man aldrig haft eller som man förlorat i samband med exempelvis ammning eller viktnedgång. Här berättar vi vad en bröstförstoring innebär.

Bröstoperationen tar ca en halv timme och görs i narkos. Du kan åka hem samma dag efter några timmars eftervård på vår uppvakningsavdelning. I dag lägger man vid en bröstförstoring vanligen in bröstimplantatet (bröstprotesen) via små snitt i huden under brösten. Det finns även tekniker där man använder sig av snitt i armhålan eller intill vårtgårdskanten men dessa metoder används av olika orsaker inte så ofta idag. Man brukar säga att bröstimplantaten läggs under eller över muskeln (se bild längre ner på sidan). Den muskel man menar är den stora bröstmuskeln (pectoralis major). Vid placering under muskeln låter man i dag den nedre delen av implantatet ligga utan muskel. Orsaken till att man ibland lägger implantatet under muskeln är att man vill skyddar kanterna på implantatet som blir svårare att känna genom huden. Detta är viktigast då man har en liten mängd egen vävnad innan operationen. Till nackdelarna med ”under muskeln” tekniken hör mer värk och smärta efter operationen samt större risk att bröstkörtel och implantat inte följer varandra vilket kan resultera i så kallad dubbelprojektion (double bubble, db). En placering över muskeln har fördelen att det ger ett mer naturligt utseende, att muskeln inte kan påverka protesens läge (muskelpåverkan) samt ett lättare förlopp efter operationen men förutsätter att det finns en viss mängd egen vävnad att dölja protesen med. Sammanfattningsvis så beror den bästa placeringen hos just dig på de förutsättningar och prioriteringar du som patient har och du och din plastikkirurg kommer att diskutera detta innan operationen. En plastikkirurg som påstår att det ena eller andra läget alltid är bättre har troligen mycket begränsade kunskaper om ingreppet.

Efter att bröstimplantaten lagts in syr vi ihop snitten med en sutur som kroppen själv löser upp och avlägsnar. Efter en bröstförstoring läker huden snabbt men brösten är under ett par månader lite spända tills dess att huden hunnit anpassa sig till den nya volymen. Som efter alla bröstoperationer får man räkna med att inte kunna lyfta tungt under ett par veckor men vanligtvis kan man återgå till ett fysiskt lättare arbete efter någon vecka.

Efter en vecka kommer du tillbaka till oss på Plastikakademin för kontroll. Du får då all information kring hur du skall sköta om brösten och ärret första tiden och du får även en speciellt utformad sport-bh utav oss. Denna vill vi att du använder de första två månaderna.

Komplikationer: Komplikationer efter en bröstförstoring är mycket ovanliga men till de som bör nämnas hör blödning, infektioner, fösämrad känsel i bröstvårtorna samt att den bindvävskapsel, som alltid bildas kring protesen, blir för stram. Det senare är ovanligt med moderna proteser och ofarligt men om det inträffar kan det bli nödvändigt att i narkos gå in och avlägsna kapseln. Vi använder vanligen implantat av märket Mentor vilket innebär att det ingår en 10-årig kapselkontrakturförsäkring. Du behöver alltså ingen separat försäkring för detta. Troligen finns det ingen risk att amningsförmågan försämras efter en bröstoperation även om detta inte är helt klarlagt. Vid all läkning i huden bildas det ärr så även efter en bröstförstoring. Alla människor har olika förutsättningar när det gäller ärrläkningen. En del läker med tunna fina, knappt synliga, ärr medans andra har problem med kraftig ärrbildning. Det är hudtypen som bestämmer vilken grad av ärrbildning man har och det går inte att i förväg säkert förutsäga hur just Dina ärr kommer att se ut efter en bröstförstoring. På plastikakademin gör vi dock allt som är möjligt för att begränsa ärrbildningen och vanligen blir de tunna och svåra att se. Vi kommer att informera dig på ditt första återbesök hur du skall sköta dina ärr för att få så bra resultat som möjligt.

Vetenskapliga studier har visat att implantat inte ökar risken för bröstcancer men under senare år har man uppmärksammat att sent uppkommen ansamling av vätska i ett bröst med implantat kan bero på en form av lymfom kallat BIA-ALCL. Denna komplikation är extremt ovanlig och har framför allt visat sig vara förknippad med en typ av implantat vilka är försedda med en grov textuering, dessa används inte vid Plastikakademin. I USA har det amerikanska läkemedelsverket (FDA) nyligen begärt att tillverkaren (Allergan) upphör med försäljningen av dessa implantat.

För att kunna förebygga komplikationer orsakade av bröstimplantat krävs att alla de implantat som läggs in i patienter följs upp. För att möjliggöra detta har Svensk plastikkirurgisk förening och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi med stöd av socialstyrelsen infört ett kvalitetsregister för bröstimplantat kallat BRIMP. Plastikakademin är givetvis ansluten till detta register och du kan läsa mer om registeret här.

Även om det inte är en komplikation så är det viktigt att man som patient är medveten om att kroppens vävnader fortsätter förändras även efter en bröstoperation. Brösten kommer fortsätta att förändras av åldrande, graviditeter, gravitationens påverkan etc precis som före operationen. Man kan därför inte räkna med att brösten ser ut som direkt efter operationen då det gått ett antal år eller om man exempelvis genomgått en graviditet. Även förändringar av vikten efter operationen kan påverka bröstens utseende.

Kontakta oss

Skicka en förfrågan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Hör av dig till oss!

Letar du efter en trygg och säker lösning?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina problem.