Öronplastik

Operation för att bland annat ta in utstående öron

OM ÖRONPLASTIK

Det finns ett flertal öronmissbildningar som går att korrigera plastikkirurgiskt. Den absolut vanligaste är det som brukar kallas ”utstående öron” då man helt eller delvis saknar det veck som normalt finns längs med ytterörat (se de röda strecken på bilden nedan).

Även om utstående öron inte innebär något funktionellt handikapp kan det för många vara en stor psykisk belastning. På grund av detta erbjuds i de flesta landsting i Sverige barn med utstående öron plastikkirurgisk öronoperation inom den offentliga vården. Dock inbegrips vanligen inte vuxna i den offentliga finansieringen av dessa ingrepp.

Öronplastik har till syfte att försvaga framsidan av brosket i ytterörat så att det böjer sig bakåt och ett naturligt utseende av ytterörat skapas. På vuxna och äldre barn kan operationen genomföras i lokalbedövning medans små barn kan behöva en lättare narkos. Plastikkirurgen öppnar huden på örats baksida, går igenom brosket och slipar på dess framsida. En mindre mängd hud avlägsnas från örats baksida varefter såret sys med en sutur som löser upp sig själv. Operationen tar ca 1 timme och man kan gå hem efter ett par timmars vilande. Efter operationen är det mycket viktigt att man håller örat intryckt under läkningsfasen. Första veckan har man ett förband som sätts på redan under operationen. Efter att förbandet avlägsnats efter ca 1 vecka skall man använda ett så kallat svettband över öronen i ytterligare två veckor.

Det är väldigt ovanligt med komplikationer vid öronplastik men vid all kirurgi finns risk för infektioner och blödning. Resultatet blir vanligtvis mycket bra om den bandagering som beskrivs ovan följs.

Det är viktigt att man som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikkirurgisk åtgärd påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring öronoperationer eller för att boka konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se. Du kan även boka en konsultationstid via bokadirekt.se.

Kontakta oss

Skicka en förfrågan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Hör av dig till oss!

Letar du efter en trygg och säker lösning?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina problem.