Intimkirurgi för män

Penisförstoring, Penisförlängning, Penisförtjockning, Webbed penis

OM PENISOPERATIONER

Intimkirurgi hos män handlar fram för allt om operationer på penis. Ett flertal kirurgiska ingrepp kan utföras på penis: Dels ingrepp som syftar till att åtgärda medicinska problem, exempelvis reparation av trasiga ligament och så kallad webbed penis, dels rena utseendemässiga åtgärder, vanligen penisförstoring så som penisförlängning och penisförtjockning. När det gäller penisförlängning är det mycket viktigt att komma ihåg att det man åstadkommer är en förlänging vid slakt tillstånd men att det endast rör sig om marginella skillnader vid stånd. För många män är det dock just utseendet i slakt tillstånd som eftersträvas och kirurgi kan då vara till stor hjälp. Effekten av en penisförtjockning märks dock både i slakt och erregerat tillstånd. Det är mycket individberoende hur mycket en penis kan förtjockas eller förlängas och det är därför av stor vikt att du får diskutera med en erfaren plastikkirurg innan du bestämmer dig. Det går heller inte att helt säkert säga hur mycket av en förtjockning som kvarstannar permanent, det kan behövas mer än en operation innan önskvärt resultat erhålls.

Penisförlängning innebär att man via ett snitt vid penisbasen klyver det ligament (bindvävstrådar) som fäster penisens svällkroppar mot blygdbenet. Effekten blir att den del av svällkroparna som legat gömda fastbundna mot blygdbenet under huden kommer fram. Så egentligen innebär inte operationen att penis förlängs utan att man gör mer av svällkropparna synliga. Vid penisförlängning är det mycket viktigt att man så snart som möjligt efter operationen startar en sträckterapi för att penis skall läka i det nya läget. Du får närmare instruktioner om detta av oss i samband med operationen.

Penisförtjockning går till så att fettväv sugs ut från mage eller höfter och sprutas efter preparering in under huden kring penisen. En del av den transplanterade fettväven försvinner alltid under inläkningen och man kan inte säkert säga hur mycket som blir kvar. Det som blir kvar blir dock permanent. Ibland behövs ytterligare en fettransplantation för att nå den önskade storleken.

Webbed penis, penile webbing, scrotal webbing, peniscrotal webbing, punghud penis är olika benämningar på ett tillstånd där pungen fäster långt ut på penisskaftet med resultatet att det bildas ett ”segel” mellan penisskaftet och pungen. Detta leder ofta till smärtor och obehag vid samlag förutom att det kan uppfattas som estetiskt störande. Operationen innebär att överskottshuden skärs bort och såret sys ihop på ett sätt så att vinkeln mellan penis och pungen flyttas bakåt samt att det blir ett visst lyft av pungen. Åtgärden innebär vanligen att penis även uppfattas som längre. Ärret ligger huvudsakligen i den söm som naturligt löper längs med penis och pungen, den så kallade raphe, och döljs därför till stor del.

Vid både penisförlängning, penisförtjockning och operation för webbed penis svullnar penis under första veckan. Det brukar inte göra speciellt ont i penis efter operationerna men vid penisförtjockning kan det svida en del från området där fettet tagits. Vid ett rörligt arbete brukar man behöva några dagars sjukskrivning.

Det är viktigt att man som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikkirurgisk åtgärd så som en penisoperation påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring penisoperationer eller för att boka konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se. Du kan även boka en konsultationstid via bokadirekt.se.

Kontakta oss

Skicka en förfrågan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Hör av dig till oss!

Letar du efter en trygg och säker lösning?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina problem.