Bröstförstoring

Mentor 350ml. Fyra månader efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor 275 ml. Två år efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor 275 ml. Ett år efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor 350 ml. Två år efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor 325 ml. Åtta månader efter operationen

Före:

Efter:

Mentor 350 m. Fem månader efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor  450 m. Åtta månader efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor 425 ml. Sex månader efter operationen.

Före:

Efter:

Mentor Xtra 400 ml. Sex månader efter operationen.

Före:

Efter:

Motiva 340 ml. Sex månaderefter operationen.

Före:

Efter: