FAQ

Vilka risker finns det?

Svar:

All kirurgi innebär risker så även plastikkirurgi. När det gäller bröstförstoring är det dels de risker som gäller i samband med all kirurgi nämligen blödning och infektioner som man kan nämna. Vid bröstförstoring utan lyft är dessa komplikationer mycket ovanliga. Vid samtidigt lyft ökar risken för infektioner något men är fortfarande ovanligt. På Plastikakademin ger vi ofta antibiotika under och efter operationen för att minimera infektionsrisken.

Risker som är mer kopplade till det specifika ingreppet är försämrad känsel i vårta/vårtgård (något som i de allra flesta fall återgår till det normala vid förstoring utan lyft), och försämrad amningsförmåga. Det senare är något som diskuteras mycket och där senare studier visat att de allra flesta kan amma helt normalt efter en bröstförstoring.

Något som debatteras mycket (kanske oproportionerligt mycket) är den så kallade kapselkontrakturen. Detta innebär att den bindvävsapsel som alltid bildas kring ett implantat ”drar ihop sig” och blir för liten. Resultatet blir ett mycket hårt och bollformat bröst som i värsta fall behöver opereras för att bli bra igen. Med dagens proteser är detta betydligt mindre vanligt och Plastikakademin tar på sig att åtgärda eventuella kapselkontarkturer hos våra patienter under första året efter bröstförstoringen kostnadsfritt. Vidare så står tillverkaren av de proteser som vi vanligen använder, Mentor eller Motiva, för nya implantat under tio år efter operationen om det skulle behövas en kirurgisk åtgärd på grund av kapselkontraktur.

Det finns alltid en risk för överkänslighet mot olika mediciner. Det är därför viktigt att du talar om för läkaren vid konsultationen om du känner till att du är överkänslig och fyller i den hälsodeklaration du får innan så sanningsenligt du kan.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.