FAQ

Skall man välja koksalt eller silkonfyllda implantat?

Svar:

När man planerar en bröstförstoring kretsar mycket kring vad man skall använda som ”utfyllnadsmaterial” dvs vilken sorts implantat man skall använda.
Alla implantat har i dag ett hölje av silikon. Detta kan vara slätt eller med en texturerad yta. Det senare är vanligast i dag då denna typ av yta förväntas minska risken för så kallad kapselkontraktur. Med andra ord är det samma slags material som kroppen ”ser” oavsett vad man fyller implantaten med.
När det gäller innehållet i proteserna är det absolut vanligaste idag silikon i gelform dvs en gel som inte rinner utan sitter ihop som en enhet (gelehallonproteser eller cohesivgelproteser). Det finns fortfarande implantat som fylls med saltvaten men dessa har under senare år blivit ovanliga. En vattenfyll protes upplevs ofta som lite onaturligare då konsistensen inte riktigt överensstämmer med ett naturligt bröst. Denna protes måste också fyllas då den lagts in i patienten varför det finns en ventil på dem, vilket är en svag punkt och ökar risken för läckage (vilket dock är helt ofarligt). Beträffande risker har den amerikanska myndigheten FDA efter mycket omfattande studier slagit fast att det inte finns någon skillnad avseende risker mellan de två typerna av proteser. När man skall välja mellan koksalt och gelehallonproteser måste man alltså väga dessa fakta mot varandra men om man förenklar kan man säga att gelehallon ger det mest naturliga bröstet och förväntas ha den bästa hållbarheten medans koksaltprotesen kan vara psykologiskt lättare att acceptera på grund av den mindre mängden silikon.

Plastikakademin har inte låtit binda sig via avtal med någon specifik tillverkare eller typ av implantat utan har möjlighet att vara flexibla i val av implantat, något vi anser vara mycket viktigt för att kunna bedriva seriös plastikkirurgi. Det slutliga beslutet om implantattyp tar Du med stöd av Din plastikkirurg.
Beträffande hållbarheten på implantaten kan man i dag inte säkert säga hur länge de håller. De seriösa tillverkarna av proteser lämnar dock livstidsgaranti på sina proteser vilket talar för att de själva, efter sina tester, utgår ifrån att de skall hålla väldigt länge.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.