FAQ

Vilka garantier finns det?

Svar:

Lyckligtvis så är komplikationer ovanliga inom estetisk plastikkirurgi men kan givetvis inträffa ändå. På Plastikakademin är det en självklarhet att vi tar hand om alla eventuella komplikationer som är kopplade till operationen utan kostnad för dig under det första året efter operationen. När det gäller bröst så använder vi huvudsakligen proteser från tillverkarna Mentor (godkänd av amerikanska FDA) och Motiva som lämnar en livsång garanti på proteserna vilket innebär att du får nya proteser kostnadsfritt om de mot förmodan skulle gå sönder. Mentor ger dig till och med två proteser om den ena skulle gå sönder samt bidrar under de första tio åren även med 1000 euro som hjälp att täcka själva operationskostnaden. Dessutom har Mentor och Motiva en tio årig kapselkontraktursförsäkring vilket innebär att du får ny protes kostnadsfritt om du skulle drabbas av denna ovanliga komplikation under denna tid.

I Sverige finns ett patientförsäkringssystem (finansierat av alla läkare) där man kan få ersättning vid oväntade komplikationer. Man skall dock tänka på att detta system inte ger ersättning vid sådana komplikationer som man kan förvänta sig inträffa utan att det då är viktigt att din plastikkirurg är beredd att ta hand om dig.

Det viktigaste för ett lyckat resultat inom den estetiska plastikkirurgin är realistiska förväntningar. Det är därför mycket viktigt att du och din plastikkirurg fungerar tillsammans, att du ställer alla frågor du har och att du på bästa möjliga sätt beskriver vad du skulle vilja uppnå. Det är också viktigt att man som patient förstår att efter att en operation är genomförd så vidtar biologiska processer. Dessa processer kan inte plastikkirurgen kontrollera vilket innbär att ingen kan exakt förutse det slutliga resultatet. Slutligen så kan vi inte komma ifrån att åldrandet fortsätter även efter en plastikkirurgisk operation vilket exempelvis innebär att ett par bröst som lyfts kommer fortsätta påverkas av gravitation, graviditet etc. även efter en operaton.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.