FAQ

Vad har ni för utbildning?

Svar:

Vid Plastikakademin arbetar endast läkare som är specialister i plastikkirurgi och vilka dessutom är disputerade, det vill säga har skrivit och försvarat en vetenskaplig avhandling. De har mångårig erfarenhet av så väl rekonstruktiv som estetisk plastikkirurgi. Kliniken leds av Gunnar Kratz som är en internationellt ledande plastikkirurg och innehar Sveriges enda universitetsprofessur i plastikkirurgi. Du kan läsa mer om professor Kratz här och läsa hans meritförteckning här. Ett krav vid kliniken är att läkarna fortbildar sig kontinuerligt och man deltar aktivt med föredrag på ett flertal internationella kongresser årligen.

Utbildningen till plastikkirurg baseras till allra största delen på den så kallade rekonstruktiva plastikkirurgin (se sidan om plastikkirurgi) och det ingår minimalt med rent estetisk kirurgi. Det är därför bra att kontrollera att Din tilltänkta kirurg har skaffat sig erfarenhet även inom denna del av plastikkirurgin. Svensk förening för estetisk plastikkirurgi kräver dokumenterad erfarenhet av etstisk plastikkirurgi varför Du bör kontrollera att plastikkirurgen är medlem där.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.