FAQ

Rökning och plastikkirurgi?

Svar:

Plastikakademins policy är att du alltid får träffa en specialist i plastikkirurgi när du kommer på en konsultation. Konsultationen är Din möjlighet att få den information Du behöver för att kunna fatta ett adekvat beslut angående en eventuell plastikoperation. Vi är av den övertygelsen att det inte är försvarbart att planera en så viktig sak som ett operativt ingrepp (vars resultat Du skall leva med för alltid) utan att träffa en person med gedigen utbildning och stor erfarenhet inom plastikkirurgi.

Vidare är det den läkare du träffar på mottagningen som utför den operation ni tilsammans har planerat om inte du som patient har ett annat önskemål.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.