FAQ

Alkohol och plastikkirurgi?

Svar:

Vi skall inte ge oss in på de långiktigt negativa repektive positiva effekterna av alkohol utan endast ge lite information om hur alkoholen kanatt påverka dig i samband med en operation.

Det är framför allt två aspekter man bör beakta. Dels har alkohol en blodfötunnande effekt dygnet efter intag vilket gör att man kan blöda mer i samband med en operation. Vid normalt alkoholintag är denna effekt kortvarig men vid kraftig överkonsumption skadas levern där viktiga faktorer som behövs för att blodet skall koagulera bildas och man får en konstant ökad blödningsbenägenhet.

Den andra aspekten har att göra med alkoholens interaktion med viss smärtmedicinering. En del smärtstillade tabletter ger tillsammans med alkohol farliga effekter antingen beroende på att de bryts ned med samma system som alkohol eller att de påverkar samma celler.

Lägger man ihop detta och utgår ifrån att Du har en normal konsumption av alkohol blir rekommendationen att avstå alkohol ett par dagar före operationen (minska blödningsrisken) samt så länge du äter smärtmedicinerna. Då olika smärtmediciner används efter olika plastikoperationer kan du fråga plastikkirurgen som opererar dig vad som gäller för just dessa.

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.