Om Plastikakademin och våra Plastikkirurger

Sveriges främsta Plastikkirurger

Bilder på vår personal hittar du här

Plastikakademin är en privat plastikkirurgisk klinik som arbetar med så väl estetisk som rekonstruktiv plastikkirurgi. Hos oss får Du ett seriöst omhändertagande och vi erbjuder plastikirurgi som baseras på vetenskap och erfarenhet.

Kliniken grundades av professor Gunnar Kratz som är en välkänd och välrenomerad plastikkirurg både nationellt och internationellt. Kliniken har under senare år vuxit och består idag av fyra mycket erfarna plastikkirurger med stort kunnande inom området plastikkirurgi samt både kärlkirurg och käkkirurg med lång erfarenhet. Vi utför plastikoperationer, kärloperationer samt käkoperationer i moderna sjukhuslokaler i Linköping och ställer mycket höga krav på såväl utrustning som på vår personal. Det är viktigt för oss att Du som patient känner dig trygg från första stund och vi är övertygade om att det bara kan uppnås om Du redan vid första besöket får träffa en läkare som är specialist i plastikkirurgi. Vårt mål är att hjälpa Dig fram till ett välgrundat beslut beträffande om och vad du skall operera. En plastikoperation är ett stort beslut som vi vet att många vill diskutera med en specialist i lugn och ro. För oss ör det viktigt att du blir nöjd efter din plastikkoperation och det förutsätter att du har realistiska förväntningar. Därför är vi noga med att alltid ge Dig professionell information och rådgivning även om det innebär att vi ibland avråder från operation. Du skall kunna lita på det vi säger. För att säkerställa en hög kvalitet på de operationer vi utför är samtliga våra plastikkirurger specialister i plastikkirurgi på överläkarnivå samt innehar minst medicine doktorsgrad (disputerade i medicn).

Om Du beslutar dig för att låta operera dig hos oss så kommer vi göra allt för att du skall känna Dig trygg och väl omhändertagen under vårdtiden samt därefter. Vi avslutar inte vårt åtagande när operationen är färdig utan hjälper Dig genom hela läkningsprocessen. Vi utför operationerna på en av Europas modernaste och mest välutrustade operationsavdelningar.

Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring plastikkirurgi och olika plastikoperationer eller för att boka en konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se

 

Våra plastikkirurger:

Gunnar Kratz, Professor och Överläkare i plastikkirurgi

Professor Gunnar Kratz

Professor Gunnar Kratz har en gedigen utbildning inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Sin grundläggande utbildning fick han vid Karolinska sjukhuset i Stockholm men har även utbildat sig vid bland annat Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School i Boston, USA. Han har en mycket stor och bred erfarenhet av plastikkirurgi och har under lång tid aktivt arbetat för att vidareutveckla denna specialitet. Bland annat är han ansvarig för flera riksspecialiteter inom plastikkirurgin exempelvis könsbekräftande kirurgi viket gett honom en särställning när det gäller intimkirurgi hos så väl kvinnor som män. Han har utbildat och tränat ett stort antal plastikkirurger så väl nationellt som internationellt. Professor Kratz är ofta anlitad som föreläsare och gästoperatör både i Sverige och utomlands och har ett stort internationellt nätverk inom estetisk plastikkirurgi . Efter flera år som överläkare och docent vid Karolinska sjukhuset tillträdde Gunnar Kratz Sveriges enda Universitetsprofessur i plastikkirurgi vilken han fortfarande innehar. Han understyker ofta hur viktigt det är för en plastikkirurg som arbetar med estetisk plastikkirurgi att även vara aktiv inom den rekonstruktiva plastikkirurgin för att hålla sina kunskaper på högsta nivå.

Professor Gunnar Kratz har under flera år varit ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening och är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Vid sidan om den svenska specialistexamen innehar han även engelsk registrering som plastikkirurg.

Gunnar Kratz har en mycket bred kunskap inom plastikkirurgin och utför alla typer av plastikoperationer bland annat bröstoperationer, bukplastiker, fettsugningar, intimkirurgi på både kvinnor och män, ansiktsoperationer, operationer efter kraftig viktnedgång etc.

Vid sidan om det kliniska arbetet har professor Kratz bedrivit en intensiv forskning inom det plastikkirurgiska fältet med ett hundratal publicerade vetenskapliga artiklar som resultat. Forskningen är huvudsakligen fokuserad på det som brukar kallas tissue engineering dvs. odling av mänskliga vävnader och organ samt utveckling av plastikkirurgiska metoder. Bland annat har professor Kratz utvecklat nya och moderna metoder för att hjälpa patienter vid deras val av bröstproteser vilket ger en mer realistisk bild av möjligt slutresultat än andra metoder. Gunnar Kratz arbetar bara med modern och väl beprövad utrustning när han opererar och sätter alltid patientens säkerhet i första rummet.

Professor Kratz har medverkat som plastikkirurgisk expert i ett tjugotal olika tv-program och ett stort antal radioprogram samt populärvetenskapliga tidningsartiklar. Han har även deltagit i ett flertal expertgrupper och utarbetat ett stort antal vårdprogram inom plastikkirurgin. Vidare har han varit med och skrivit flera medicinska läroböcker och är ofta engagerad som föreläsare så väl i Sverige som internationellt. Kort tid efter att han erhållit sin medicinska doktorsgrad vid Karolinska institutet utnämndes han till docent vid det samma och innehar i dag Sveriges enda universitetsprofessur i plastikkirurgi.

Länk till Professor Kratz's CV och publikationer

 

Johan Thorfinn, Docent och Överläkare i Plastikkirurgi

Docent Johan Thorfinn

Johan Thorfinn är docent samt specialist i plastikkirurgi, och överläkare på Plastikakademin. Han har arbetat med plastikkirurgi sedan mer än 20 år och har arbetat många år med estetisk plastikkirurgi där han framgångsrikt har inriktat sig på olika typer av bröstoperationer och intimkirurgi. Johan har också ett specialintresse för bukplastik och andra operationer som görs efter kraftig viktnedgång, och han har dessutom en bred repertoar av andra typer av skönhetsoperationer.

Vid konsultation för bröstförstoring har Johan tillgång till 3D-kameran Crisalix som är ett komplement till andra metoder att få en uppfattning om ett möjligt slutresultat vid en implantatoperation. Vidare använder Johan modern fettsugningsutrustning MicroAire (s k power-assisted liposuction) när han fettsuger.

Johan Thorfinn har fått sin specialistutbildning till plastikkirurg vid Universitetssjukhuset i Linköping, och även vidareutbildat sig på det ansedda Stanforduniversitetet i USA där han också har varit ansvarig för flera forskningsstudier. Inom den rekonstruktiva kirurgin har Johan stor erfarenhet av bland annat könskorrigerande operationer och urinrörsmissbildningar.

Vid sidan om den kliniska verksamheten har Johan Thorfinn bidragit starkt till att utveckla plastikkirurgin i Sverige och har publicerat ett många vetenskapliga artiklar samt författat bokkapitel i internationella plastikkirurgiska läroböcker. Han är flitigt anlitad som föredragshållare på nationella och internationella kongresser samt har mottagit flertalet stipendier och pris för sina vetenskapliga och kliniska insatser.

Johan Thorfinn har också regelbundet utbyte med internationella kollegor på estetiska kliniker i världen, och deltar ofta i kurser utomlands för att hålla sig uppdaterad om de senaste metoderna. Johan har också varit handledare för blivande plastikkirurger och undervisat blivande läkare på läkarutbildningen inom bland annat brännskador, och har anlitats som expert på plastikkirurgi under två säsonger av TV-serien Sjukhuset samt TV-programmet Outsiders.

Vidare kan nämnas att Johan Thorfinn sitter i styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), samt innehar medlemskap i Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF), Sveriges Läkarförbund samt Svenska Läkaresällskapet.

Länk till Docent Thorfinn's CV och publikationer

 

Avni Abdiu, Docent och Överläkare i Plastikkirurgi

Avni Abdiu

Avni Abdiu, som föddes i Norge men växte upp i Sverige, utbildade sig till läkare i Linköping och fortsatte därefter med en specialistutbildning till plastikkirurg. Han erhöll sitt specialistbevis i plastikkirurgi 1996. Därefter erhölls en medicine doktorsgrad i ämnet plastikkirurgi 1999, samt docentur i samma ämne 2008.

Docent Abdiu har varit verksam inom estetisk plastikkirurgi sedan 1999 och har hela tiden varvat denna del av plastikkirurgin med ett starkt engagemang inom den rekonstruktiva plastikkirurgin, där han bland annat ansvarar för kirurgisk behandling av läpp- käk- och gomspalt samt andra ansiktsmissbildningar. Under dessa år har han skaffat sig en unik och mycket stor erfarenhet inom det plastikkirurgiska området och är i dag en av landets mest erfarna plastikkirurger.

Vid sidan om det kliniska arbetet har Avni Abdiu varit starkt engagerad inom den plastikkirurgiska forskningen med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar och deltagande i internationella och nationella kongresser. Han är en ofta anlitad föreläsare både nationellt och internationellt inte minst inom utbildningen av blivande plastikkirurger.

Vidare så har han försäkringsmedicinska förtroendeuppdrag och är ofta anlitad som bedömare av vetenskapliga artiklar. Docent Abdiu, som för att ständigt utvecklas ofta besöker andra kliniker fokuserade på estetisk plastikkirurgi så väl i Europa som USA, är medlem både i Svensk Plastikkirurgisk Förening samt Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

 

Hans Vintertun, Docent och Överläkare i Plastikkirurgi

Avni Abdiu

Hans Vintertun är överläkare i plastikkirurgi och medicine doktor. Han är utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han också erhöll sin medicinska doktorsgrad. Hans arbetade med allmänkirurgi i Skövde innan han fullbordade sin specialistutbildning till plastikkirurg vid Universitetssjukhuset i Linköping. Under denna tid arbetade han även som senior forskare och har producerat ett antal vetenskapliga artiklar samt varit bihandledare till flera doktorander.

Hans har också arbetat ett antal år i Norge vid Haukelands sjukhus där han var ansvarig för den rekonstruktiva mikrokirurgin. Sedan 2012 är Hans åter i Sverige och har arbetat som överläkare på Hand-och Plastikkirurgiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus. Hans har en mycket bred erfarenhet inom det plastikkirurgiska fältet och har inom det offentliga arbetat i huvudsak med ansiktsrekonstruktiv kirurgi och mikrokirurgi. Inom den estetiska plastikkirurgin har han en mångårig erfarenhet både från Sverige och Norge och har ett specialintresse för bröst-och ansiktskirurgi.

 

Jahan Abtahi, Medicine doktor, Käkkirurg och Öronläkare

Jahan Abtahi

Jahan Abtahi utbildade sig till tandläkare vid Karolinska Institutet i Stockholm (1990) och läkare vid Hälsouniversitetet i Linköping (2000). Han fortsatte därefter med specialistutbildningar inom käkkirurgi och öron- näs- och halssjukdomar. Jahan erhöll specialistkompetens i käkkirurgi 2002 och öron-näs- och halssjukdomar 2013, samt en medicine doktorsgrad i ämnet experimentell ortopedi 2013.

Efter sina specialistutbildningar arbetade Jahan under ett par år i Norge vid Haukelands sjukhus med ansvar för avancerad ansiktstraumakirurgi. För närvarande arbetar Jahan som överläkare vid Käkkirurgiska kliniken i Linköping och Öron- näs och hals kliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Jahan Abtahi har varit verksam inom skelettkirurgi (estetisk och funktionell) och har lång erfarenhet av behandling av patienter med avvikelser i käkar och bett sedan 2000. Han har också engagerat sig i alla typer av käkrekonstruktioner vilket innebär avancerad kirurgi för att åtgärda missbildningar och defekter efter trauma och cancer i ansiktet.

Vid sidan om det kliniska arbetet har Jahan Abtahi varit starkt engagerad inom den käkkirurgiska forskningen med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar och deltagande i internationella och nationella kongresser. Han är en ofta anlitad föreläsare nationellt och är huvudhandledare för utbildningen av blivande käkkirurger och öronläkare.

Vidare kan nämnas att Jahan Abtahi innehar medlemskap i Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi, Svensk Käkkirurgisk förening, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbun, Svenska Läkaresällskapet samt The European Academy of Facial Plastic Surgery.

Länk till Doktor Abtahis CV och publikationer

 

Cecilia Branzell, Hudläkare

Avni Abdiu

Cecilia Branzell erhöll läkarexamen från Linköpings universitet 2011 och har sedan 2015 arbetat på Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Cecilia Branzell har ett särskilt intresse för hud- och laserkirurgi, samt laserbehandling av huden. Kunskaper som hon tillägnat sig på Hand- och plastikkirurgiska kliniken, samt lasermottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro. Hon är medlem i European Society for Lasers and Energy Based Devices och har deltagit i deras utbildningar.

Cecilia Branzell har som ansvarig läkare byggt upp lasermottagningen på Hudkliniken i Linköping. Hon har erfarenhet av både medicinsk och laserbaserad behandling av missprydande ärr och kärl, rodnad och inflammerad hud (akne, rosacea mm), hudbristningar, missprydande hårväxt, pigmentfläckar och många andra hudbesvär. Cecilia Branzell har stor vana av att bedöma "prickar" och andra förändringar på huden, både god- och elakartade. Hon har vidare gått utbildningar för och är medlem i Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi.

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkare sällskapet             IPRAS