Jahan Abtahi

Medicine doktor Överläkare

Jahan Abtahi utbildade sig till tandläkare vid Karolinska Institutet i Stockholm (1990) och läkare vid Hälsouniversitetet i Linköping (2000). Han fortsatte därefter med specialistutbildningar inom käkkirurgi och öron- näs- och halssjukdomar. Jahan erhöll specialistkompetens i käkkirurgi 2002 och öron-näs- och halssjukdomar 2013, samt en medicine doktorsgrad i ämnet experimentell ortopedi 2013.

Efter sina specialistutbildningar arbetade Jahan under ett par år i Norge vid Haukelands sjukhus med ansvar för avancerad ansiktstraumakirurgi. För närvarande arbetar Jahan som överläkare vid Käkkirurgiska kliniken i Linköping och Öron- näs och hals kliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Jahan Abtahi har varit verksam inom skelettkirurgi (estetisk och funktionell) och har lång erfarenhet av behandling av patienter med avvikelser i käkar och bett sedan 2000. Han har också engagerat sig i alla typer av käkrekonstruktioner vilket innebär avancerad kirurgi för att åtgärda missbildningar och defekter efter trauma och cancer i ansiktet.

Vid sidan om det kliniska arbetet har Jahan Abtahi varit starkt engagerad inom den käkkirurgiska forskningen med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar och deltagande i internationella och nationella kongresser. Han är en ofta anlitad föreläsare nationellt och är huvudhandledare för utbildningen av blivande käkkirurger och öronläkare.

Vidare kan nämnas att Jahan Abtahi innehar medlemskap i Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi, Svensk Käkkirurgisk förening, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbun, Svenska Läkaresällskapet samt The European Academy of Facial Plastic Surgery.

Klicka här för att läsa Jahans patientsäkerhetsberättelse.

Hör av dig till oss!

Letar du efter en trygg och säker lösning?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina problem.