AVNI AVALDSNES

Docent och överläkare i plastikkirurgi

Avni Abdiu, som föddes i Norge men växte upp i Sverige, utbildade sig till läkare i Linköping och fortsatte därefter med en specialistutbildning till plastikkirurg. Han erhöll sitt specialistbevis i plastikkirurgi 1996. Därefter erhölls en medicine doktorsgrad i ämnet plastikkirurgi 1999, samt docentur i samma ämne 2008.

Docent Abdiu har varit verksam inom estetisk plastikkirurgi sedan 1999 och har hela tiden varvat denna del av plastikkirurgin med ett starkt engagemang inom den rekonstruktiva plastikkirurgin, där han bland annat ansvarar för kirurgisk behandling av läpp- käk- och gomspalt samt andra ansiktsmissbildningar. Under dessa år har han skaffat sig en unik och mycket stor erfarenhet inom det plastikkirurgiska området och är i dag en av landets mest erfarna plastikkirurger.

Doktor Avni utför alla typer av plastikkirurgiska ingrepp exempelvis bröstoperationer, ansiktsoperationer, bukplastiker, fettsugningar m.m.

Vid sidan om det kliniska arbetet har Avni Abdiu varit starkt engagerad inom den plastikkirurgiska forskningen med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar och deltagande i internationella och nationella kongresser. Han är en ofta anlitad föreläsare både nationellt och internationellt inte minst inom utbildningen av blivande plastikkirurger.

Vidare så har han försäkringsmedicinska förtroendeuppdrag och är ofta anlitad som bedömare av vetenskapliga artiklar. Docent Abdiu, som för att ständigt utvecklas ofta besöker andra kliniker fokuserade på estetisk plastikkirurgi så väl i Europa som USA, är medlem både i Svensk Plastikkirurgisk Förening samt Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Hör av dig till oss!

Letar du efter en trygg och säker lösning?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina problem.