Läppoperationer och behandlingar

 

Det finns ett flertal operationer och behandlingar som används för att förändra läpparnas utssende. Det vanligaste önskemålet patienter har är en förstoring av framför allt överläppen. Den vanligaste åtgärden för att åstadkoma detta är injektionsbehandlingar med exempelvis Restylan. Denna typ av behandlingar kan du läsa mer om under rubriken "Fillerbehndlingar" till höger. Tyvärr ger denna typ av åtgärd endast en tillfällig effekt då produkterna bryts ner inom ca sex månader. Ett mer beständigt resultat kan erhållas genom att man injicerar din egen fettväv i läpparna. Detta är dock en betydligt mer komplicerad process och där slutresultatet (hur mycket fett som blir kvar permanent) inte med säkerhet kan förutses.

Exempel på mer operativa åtgärder i läpparna är operationer där vi flyttar det läppröda på överläppen högre upp eller vinklar mungiporna mer uppåt. Varje patients läppar är unika och behöver bedömmas vid ett konsultationsbesök för att plastikkirugen skall kunna vägleda dig på ett bra sätt. Kontakta oss därför gärna för att få svar på dina frågor kring läppoperationer och läppbejandlingar eller för att boka en konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se

 

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkare sällskapet             IPRAS