Öronplastik

Före:

Efter:

Operation enligt Stenström, Ett år efter operation