Motiva 340 ml. Sex månaderefter operationen.

Före:

Efter: