Mentor Xtra 400 ml. Sex månader efter operationen.

Före:

Efter: