Mentor  450 m. Åtta månader efter operationen.

Före:

Efter: