Mentor 350ml. Fyra månader efter operationen.

Före:

Efter: