Mentor 350 m. Fem månader efter operationen.

Före:

Efter: