Mentor 325 ml. Åtta månader efter operationen

Före:

Efter: