Mentor 275 ml. Två år efter operationen.

Före:

Efter: