Mentor 275 ml. Ett år efter operationen.

Före:

Efter: