Foto före och efter kirurgiskt borttagande (hyvling) av två godartade hudförändring (hudfärgade, utstående leverfläckar)

Före:

Efter:

Foto före och efter kirurgiskt borttagande (hyvling) av två godartade hudförändring (hudfärgade, utstående leverfläckar). Hudförändringarna bedömdes och avlägsnades av vår hudläkare Cecilia Branzell. Patienten har gett sitt tillstånd för publicering av bilder.