Bröstförstoring, Bröstimplantat

Bröstförstoring - Plastikakademin leder utvecklingen

 

Bröstförstoring (bröstaugumentation) är det vanligaste plastikkirurgiska ingreppen i Sverige i dag, så även hos Plastikakademin. En bröstförstoring syftar till att med hjälp av bröstimplantat skapa en volym och form i bysten som man aldrig haft eller som man förlorat i samban med  exempelvis ammning eller viktnedgång.

Bröstoperationen tar ca en halv timme och görs i narkos. Du kan åka hem samma dag efter några timmars eftervård på vår uppvakningsavdelning. I dag lägger man vid en bröstförstoring vanligen in bröstimplantatet (bröstprotesen) via små snitt i huden under brösten. Det finns även tekniker där man använder sig av snitt i armhålan eller intill vårtgårdskanten men dessa metoder används av olika orsaker inte så ofta idag. Man brukar säga att bröstimplantaten läggs under eller över muskeln. Den muskel man menar är den stora bröstmuskeln (pectoralis major). Vid placering under muskeln låter man i dag den nedre delen av implantatet ligga utan muskel. Orsaken till att man ibland lägger implantatet under muskeln är att man vill skyddar kanterna på implantatet som blir svårare att känna genom huden. Detta är viktigast då man har en liten mängd egen vävnad innan operationen. Till nackdelarna med "under muskeln" tekniken hör mer värk och smärta efter operationen samt större risk att bröstkörtel och implantat inte följer varandra vilket kan resultera i så kallad dubbelprojektion (double bubble, db). En placering över muskeln har fördelen att det ger ett mer naturligt utseende, att muskeln inte kan påverka protesens läge (muskelpåverkan) samt ett lättare förlopp efter operationen men förutsätter att det finns en viss mängd egen vävnad att dölja protesen med. Sammanfattningsvis så beror den bästa placeringen hos just dig på de förutsättningar och prioriteringar du som patient har och du och din plastikkirurg kommer att diskutera detta innan operationen. En plastikkirurg som påstår att det ena eller andra läget alltid är bättre har troligen mycket begränsade kunskaper om ingreppet.

Bröstförstoring, implantat, bröstoperationer

Efter att bröstimplantaten lagts in syr vi ihop snitten med en sutur som kroppen själv löser upp och avlägsnar. Efter en bröstförstoring läker huden snabbt men brösten är under ett par månader lite spända tills dess att huden hunnit anpassa sig till den nya volymen. Som efter alla bröstoperationer får man räkna med att inte kunna lyfta tungt under ett par veckor men vanligtvis kan man återgå till ett fysiskt lättare arbete efter någon vecka.

Efter en vecka kommer du tillbaka till oss på Plastikakademin för kontroll. Du får då all information kring hur du skall sköta om brösten och ärret första tiden och du får även en speciellt utformad sport-bh utav oss. Denna vill vi att du använder de första två månaderna.

Komplikationer: Komplikationer efter en bröstförstoring är mycket ovanliga men till de som bör nämnas hör blödning, infektioner, fösämrad känsel i bröstvårtorna samt att den bindvävskapsel, som alltid bildas kring protesen, blir för stram. Det senare är ovanligt med moderna proteser och ofarligt men om det inträffar kan det bli nödvändigt att i narkos gå in och avlägsna kapseln. Vi använder vanligen implantat av märket Mentor vilket innebär att det ingår en 10-årig kapselkontrakturförsäkring. Du behöver alltså ingen separat försäkring för detta. Troligen finns det ingen risk att amningsförmågan försämras efter en bröstoperation även om detta inte är helt klarlagt. Vid all läkning i huden bildas det ärr så även efter en bröstförstoring. Alla människor har olika förutsättningar när det gäller ärrläkningen. En del läker med tunna fina, knappt synliga, ärr medans andra har problem med kraftig ärrbildning. Det är hudtypen som bestämmer vilken grad av ärrbildning man har och det går inte att i förväg säkert förutsäga hur just Dina ärr kommer att se ut efter en bröstförstoring. På plastikakademin gör vi dock allt som är möjligt för att begränsa ärrbildningen och vanligen blir de tunna och svåra att se. Vi kommer att informera dig på ditt första återbesök hur du skall sköta dina ärr för att få så bra resultat som möjligt.

Vetenskapliga studier har visat att implantat inte ökar risken för bröstcancer men under senare år har man uppmärksammat att sent uppkommen ansamling av vätska i ett bröst med implantat kan bero på en form av lymfom kallat BIA-ALCL. Denna komplikation är extremt ovanlig och har framför allt visat sig vara förknippad med en typ av implantat vilka är försedda med en grov textuering, dessa används inte vid Plastikakademin. I USA har det amerikanska läkemedelsverket (FDA) nyligen begärt att tillverkaren (Allergan) upphör med försäljningen av dessa implantat.

För att kunna förebygga komplikationer orsakade av bröstimplantat krävs att alla de implantat som läggs in i patienter föls upp. För att möjliggöra detta har Svensk plastikkirurgisk förening och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi med stöd av socialstyrelsen infört ett kvalitetsregister för bröstimplantat kallat BRIMP. Plastikakademin är givetvis ansluten till detta register och du kan läsa mer om registeret här.

Även om det inte är en komplikation så är det viktigt att man som patient är medveten om att kroppens vävnader fortsätter förändras även efter en bröstoperation. Brösten kommer fortsätta att förändras av åldrande, graviditeter, gravitationens påverkan etc precis som före operationen. Man kan därför inte räkna med att brösten ser ut som direkt efter operationen då det gått ett antal år eller man exempelvis genomgått en graviditet. Även förändringar av vikten efter operationen kan påverka bröstens utseende.

Bröstimplantat (bröstprotes): Det finns ett flertal olika bröstimplantat att välja mellan vid en bröstförstoring. Plastikakademin har undvikit att via avtal binda sig till endast en tillverkare för att inte begränsas vid val av protes. Val av bröstimplantat måste nämligen göras individuellt då samma protes kan ge mycket olika resultat på olika patienter med olika förutsättningar. Det finns två huvudtyper av proteser; de som är fyllda med silikon och de som har vatten med koksalt på insidan. Det är dock viktigt att veta att höljet, det vill säga den del av en protes som kroppen exponeras för , på alla proteser är av silikon. De vattenfyllda bröstimplantaten har under senare år mer eller mindre försvunnit från marknaden. Silikonet i proteserna kan vara av lite olika slag. Ofta hör man uttryck som "gelehallon - proteser" m.m. som beskrivning på proteser med fastare silikon. I dag har så gott som alla silikonproteser silikon av en fastare typ som fyllning varför denna typ av uttryck får anses förlegat. Proteserna kan även ha olika form. Det finns proteser med en förbestämd dropp-form som ger bröstet samma form oavsett läge på kroppen och andra som är runda vid ryggläge men där gravitationen gör att bröstet får en naturlig droppform efter vilket läge man har på kroppen.

Storleken på implantaten brukar vara det som skapar mest tankar när man skall genomgå en bröstförstoring.. Tanken är att du skall leva med proteserna resten av ditt liv så det är viktigt att du noga tänker igenom ditt val. Det går inte att på ett seriöst sätt bestämma sig för en storlek under ett konsultationsbesök hos plastikkirurgen utan detta måste få mogna under dagar ibland veckor. Det bästa är om du redan innan konsultationen börjar fundera på storlekar och provar med det så kallade "ristestet". Detta innebär att du med hjälp av okokt ris i två plastpåsar (eller strumpor) som du lägger i din BH provar hur olika storlekar känns. Storlekarna på implantaten går ungefär i 25 ml steg så du kan gå upp och ned i volym genom att lägga till eller ta bort 25 ml ris. På det här sättet kan du prova under dina normala förutsätningar utan att känna dig stressad. En ordentlig provperiod med ristestet som får ta den tid som behövs är den viktigaste förutsättningen för att du skall bli nöjd efter operationen. Det kan vara bra att tänka på att silikonbröst drar lite större storlek på Bh då de vanligen är lite fastare än dina bröst är innan operationen.

Profil är en annan term som används när man talar om bröstimplantat är. Detta handlar egentligen bara om bredd kontra höjd på implantatet. Med samma volym kan man göra ett implantat som är brett men som då blir lägre än om implantatets bredd görs mindre (smalare) då en större del av volymen bygger implanatet på höjden. Det här brukar ofta uppfattas som förvirrande men till väldigt stor del är det dina bröstmått (bredden) samt den volym du väljer som avgör vilken profil som passar dig bäst. Dina mått kommer din plastikkirurg att ta vid konsultationen så ditt huvudfokus skall ligga på att bestämma storlek.

Valet av bröstimplantat måste göras noggrant och individuellt för varje patient och det är dina önskningar och plastikkirurgens kunnande och erfarenhet som skall vara vägledande och se till att du blir nöjd med ditt val. Det finns ingen standardprotes som passar alla patienter och det är därför viktigt att din plastikkirurg har erfarenhet och kunskap om alla de olika typerna som finns på marknaden. Plastikakademin och våra plastikkirurger har lång och gedigen erfarenhet av samtliga på marknaden förekommande protestyper och vi kommer hjälper dig efter bästa förmåga med ditt val.

Livslängden på bröstimplantat är en ofta återkommande fråga. I dag vet vi att de proteser som läggs in vid en bröstförstoring har en betydligt bättre hållbarhet än de som användes för ett tiotal år sedan. Dock finns inga sätt att exakt förutse hur länge ett implantat håller. De seriösa tillverkarna lämnar i dag olika typer av garantier. Mentor  och Motiva som är de proteser vi vanligen använder lämnar i dag till exempel livstidsgaranti. Detta innebär att de bekostar ny protes om den du har skulle gå sönder under hela din livstid. Mentor ger dig till och med ytvå nya proteser om den ena går sönder och ger under de första 10 åren även 1000 Euro för att hjälpa till att täcka själva operationskostnaden. Du kan läsa mer om deras garantier här. Det är viktigt att kontrollera att den protestillverkare som säljer de proteser du skall få verkligen menar din livstid med sin "livstidsgaranti" och inte protesens.

Efter det att man genomgått en bröstförstoring är det viktigt att komma ihåg att dina naturliga bröst finns kvar. Det är alltså inte bara silikonbröst du har vilket innebär att du måste vara lika uppmärksam på olika tillstånd som kan uppstå i en bröstkörtel som om du inte vore opererad

Som vid alla plastikoperationer är det vid en bröstförstoring viktigt att du som patient är medveten om att det slutliga resultatet påverkas av den biologiska läkningsprocessen. Det går därför aldrig att exakt förutse slutresultatet. Naturen kan inte helt förutses men en erfaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess. Man måste också räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se.

Plastikakademin är Nordens ledande klinik inom området bröstförstoring och andra bröstoperationer med över 20 års erfarenhet av dessa ingrepp. Operationerna utförs vid Plastikakademins operationsavdelning i Linköping som är en av Europas modernaste. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en bröstförstoring eller någon annan bröstoperation. Du når oss på tel: 013-15 44 61, eller e-post: plastikakademin@plastikakademin.se.

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkare sällskapet             IPRAS