Med anledning av SVTs nyligen genomförda undersökning bland kliniker i Sverige i vilken vissa uppgav att man utför så kallade oskuldsoperationer (hymanplastiker) vill vi understryka att vi inte utför och aldrig har utfört dessa operationer. Vi står helt bakom Läkarförbundets avståndstagande till dessa ovetenskapliga operationer vilka befäster myten om mödomshinnan och oacceptabla normer om heder och kvinnors sexualitet.