Penisförstoring, penisförtjockning, penisförlängning

Menu:

 

Penisförstoring penisförlängning penisförtjockning

 

PENISOPERATIONER

Penisförstoring Penisförlängning Penisförtjockning

Intimkirurgi hos män handlar fram för allt om operationer på penis. Ett flertal kirurgiska ingrepp kan utföras på penis: Dels ingrepp som syftar till att åtgärda medicinska problem, exempelvis upprätning av en sned penis eller reparation av trasiga ligament dels rena utseendemässiga åtgärder, vanligen penisförstoringar så som penisförlängning och penisförtjockning. När det gäller penisförlängning och penisförtjockning är det mycket viktigt att komma ihåg att det man åstadkommer är en förstoring vid slakt tillstånd men att det endast rör sig om marginella skillnader vid stånd. För många män är det dock just utseendet i slakt tillstånd som eftersträvas och kirurgi kan då vara till stor hjälp. Det är mycket individberoende hur mycket en penis kan förtjockas eller förlängas och det är därför av stor vikt att du får diskutera med en erfaren plastikkirurg innan du bestämmer dig. Det går heller inte att helt säkert säga hur mycket av en förtjockning som kvarstannar permanent, det kan behövas mer än en operation innan önskvärt resultat erhålls.

Vid en penisförlängning klyvs, via ett snitt på nedre delen av buken, det ligament som fäster penisens svällkroppar mot blygdbenet. Effekten blir att den del av svällkroparna som legat gömda fastbundna mot blygdbenet kommer fram. En bieffekt är att man tappar en del av styrseln i penisen. Penisförtjockning går till så att fettväv sugs ut från mage eller höfter och sprutas efter preparering in under huden kring penisen. En del av den transplanterade fettväven försvinner alltid och man kan inte säkert säga hur mycket som blir kvar. Ibland behövs ytterligare en fettransplantation för att nå den önskade storleken. Ett alternativ vid penisförtjockning är att i sttället för fettväv lägga in nedbrytningsbara plattor som ersätts av din egen vävnad. Denna metod innebär dock att man måste göra en omskärelse. Vid både penisförlängning och penisförtjockning svullnar penis under första veckan. Under första dagarna kan man ha en del värk som kräver smärtlindrande tabletter. Vid ett rörligt arbete brukar man behöva cirka en veckas sjukskrivning.

Vid penisförlängning är det mycket viktigt att man så snart som möjligt efter operationen startar en sträckterapi för att penis skall läka i det nya läget. Du får närmare instruktioner om detta av oss i samband med operationen

Professor Gunnar Kratz som bland annat sedan många år varit ansvarig för den könskorrigerande kirurgin i Sverige hör till de plastikkirurger i världen med störst erfarenhet av operationer på penis. Vi kan därför erbjuda ett brett spektrum av operationer i området och tar gärna emot era frågor. Du når oss på tel:013-15 44 61 eller e-post: plastikakademin@plastikakademin.se