Plastikoperationer

Plastikoperationer, plastikoperation

 

Plastikkirurgi är en mycket bred specialitet som innefattar ett stort antal olika plastikoperationer och behandlingar. Vad som är gemensamt för alla de plastikkirurgiska operationerna är att de kräver att den som utför dem har en gedigen plastikkirurgisk utbildning för att de skall ge ett lyckat resultat. Det du finner genom att klicka på länkarna till höger är korta beskrivningar av några av de vanligaste plastikoperationerna och behandlingarna som utförs vid Plastikakademin. Om det ingrep du söker inte finns med i listan är du mer än välkommen att fårga oss via mail eller telefon. Vi är heltäckande inom plastikkirurgi och plastikkirurgiska ingrepp.

Det finns ofta flera varianter på en plastikkirurgisk operation. Exakt hur operationen utförs beror både på plastikkirurgens erfarenhet av en specifik metod och patientens förutsättningar. Det kan därför skilja sig en del om man jämför beskrivningarna av en viss plastikkirurgisk operation hos olika kliniker. Många problem kan angripas på flera olika sätt med likartat resultat varför rekommendationerna kan skifta en del mellan olika plastikkirurger. Vad som också ofta skiljer sig är den behandling som rekommenderas efter en plastikoperation. Tyvärr finns det mycket få vetenskapliga studier beträffande efterbehandlingar varför den rekommendation man som plastikkirurg ger ofta måste baseras på erfarenhet. Det är därför av mycket stor vikt att den plastikkirurg som skall operera dig har arbetat inom området en längre tid och sett ett stort antal patienter.

På Plastikakademin är vi måna om att basera våra rekommendationer om operationer och efterbehandlingar på vetenskapliga fakta men då långt ifrån alla ingrepp inom plastikkirurgin är vetenskapligt underbyggda är erfarenhet en mycket viktig faktor. Våra kirurger har en lång och bred erfarenhet av plastikoperationer och därmed även av lämpliga åtgärder efter operationen. Vi arbetar kontinuerligt för att hela tiden vara lyhörda för nya rön och erfarenheter såväl från vår egen verksamhet som från andra plastikkirurger. Våra plastikkirurger deltar frekvent och aktivt i internationella och nationella plastikkirurgiska möten både för att själva tillgodogöra sig andras erfarenheter och för att delge sina egna erfarenher till plastikkirurger ute i världen.  De är också mycket aktiva vetenskapligt och utvecklar kontinuerligt de plastikkirurgiska metoderna. Det är först vid ett besök hos en specialist i plastikkirurgi som ett välgrundat val av metod kan göras. Vid ett besök hos oss på Plastikakademin får du en detaljerad beskrivning av det ingrepp som är aktuellt av en läkare med specialistkompetens i och stor erfarenhet av plastikkirurgi.

Det är viktigt att man som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikkirurgisk åtgärd påverkas av den biologiska läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring plastikkirurgi och olika plastikoperationer eller för att boka en konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se

 

 

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkare sällskapet             IPRAS