Svar

Rökning och plastikkirurgi

Rökning har många skadliga effekter på kroppen och det bästa är givetvis att sluta helt. Ur rent plastikkirurgisk synvinkel är det i första hand effekterna på sårläkningsprocessen som ligger i fokus. Det är då fram för allt de akuta effekterna på cirkulationen vi tänker på. De mer kroniska effekterna av rökninging med förkalkade kärl och så vidare kan man inte påverka inför en operation. Det är därför tiden direkt innan och direkt efter operationen som är viktigast att avhålla sig från rökning. Om man röker under den akuta läkningsfasen drar blodkärlen ihop sig i samband med med rökningen och cirkulationen försämras. Detta leder till sämre syreförsörjning och försämrat infektionsförsvar i sårområdet med ökad risk för infektioner och sårläkningsproblem. För din egen skull vill vi att du håller upp med rökning åtminstonde två veckor före operation till två veckor efter operationen.

 

Plastikakademin är en ledande plastikkirurgisk klinik som står för en seriös plastikkirurgi baserad på vetenskap och erfarenhet. Vi utför operationerna vid ett av Europas modernaste privata sjukhus i Linköping men våra patienter kommer från hela Sverige samt även från andra länder. Vi ser fram emot att få hjälpa dig med alla de frågor och val som är förknippade med en plastikoperation. Du når oss på tel: 013-154461, e-post: plastikakademin@plastikakademin.se eller post: Brigadgatan 4, 587 58 Linköping.

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkare sällskapet             IPRAS