Plastikakademin - Först i Norden med Abdominal etching

abdominal etching, magrutor

 

Abdominal etching syftar till att få fram de magrutor (sexpack) som alla människor har på sin mage. Vad som avgör om det syns är hur välutvecklade magmusklerna är samt hur mycket fettväv som ligger framför musklerna och döljer dem. Abdominal etching syftar till att framhäva de befintliga muskelpartierna på magen och göra dem synliga genom att avlägsna fettvävnaden emellan dessa men låta fettat över muskelgrupperna helt eller delvis vara kvar. Man skapar alltså en illusion av att de separata muskelpartierna är större och mer avgränsade.

Operationen utförs vanligen i narkos och innebär att plastikkirurger gör några små hå i huden vid naveln samt vid sidan av buken och via dessa skulpterar fram muskelpartierna med hjälp av en fettsug för att skapa upplevelsen av ett sexpack på magen. Det är alltså inte fråga om att ”skapa” större muskler utan det handlar om att skapa ett utseende av en mer vältränad buk. Man går hem efter ett par timmar och skall under första veckan bära ett speciellt förband. Den svullnad och missfärgning som uppstår försvinner under de första veckorna. För att vara lämplig för denna operation bör man inte vara helt otränad i bukmusklerna då det är det underliggande utseendet som framhävs. Vidare krävs ett visst mått av underhudsfett för att kunna skulptera fram muskulaturen.

Plastikakademin arbetar konstant med att utveckla plastikkirurgin och lägger ned mycket tid på att hålla sig ajour med utvecklingen inom området. Abdominal etching, som utvecklats i USA, är ett bra exempel på en metod som med enkla och väl beprövade medel skapar nya möjligheter inom plastikkirurgin varför Plastikakademin har introducerat metoden i vår del av världen.

Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring plastikkirurgi och olika plastikoperationer eller för att boka en konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se

 

 

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkaresällskapet             IPRAS