Bukplastik

Bukmuskulaturen

 

Bukplastik, som är en av de vanligaste plastikkirurgiska operationerna, utförs för att avlägsna hudöverskott på buken samt "strama upp" bukmuskulaturen. Ibland kombineras detta med fettsugning. Typiska orsaker till att man behöver en bukplastik är efter en graviditet eller viktnedgång.

Vid mindre hudöverskott kan det räcka med att plastikkirurgen gör en så kallad liten bukplastik medans det vid ett större hudöverskott ffa ovan naveln krävs en full bukplastik. I båda fallen lägger plastikkirurgen ett snitt över blygdbenet och ut mot höfterna. Vid en liten bukplastik lösgör man huden upp till naveln varefter överskottshud på buken avlägsnas. Vid den fulla bukplastiken fortsätter man lösa huden hela vägen upp till de nedersta revbenen. Detta innebär att hela huden på buken kan sträckas innan överskottet avlägsnas. Den fulla bukplastiken innebär även att naveln måste flyttas. I båda fallen kan plastikkirurgen vid behov strama upp bukmuskulaturen genom att sy de två raka bukmusklerna mot varandra för att "täppa till" den defekt som uppstår då dessa muskler dras åt sidan vid exempelvis en graviditet.

Ofta genomför vi även en fettsugning i samband med bukplastiken för att minska fettmängden under den kvarvarande huden. Detta ingår givetvis i priset.

En bukplastik är ett ingrepp som utförs i narkos och tack vare den moderna teknik som används kan man åka hem redan samma dag. Ibland har man ett eller två dränage som avlägsnar vätska från såret under de första timmarna. Dessa avlägsnas innan du går hem. Vid en liten bukplastik kan man gå hem redan efter ett par timmars återhämtning.

Plastikakademin har vi en mycket stor erfarenhet av bukplastiker och är i dag en av de ledande klinikerna beträffande detta ingrepp. Hos oss är det alltid disputerade specialister i plastikkirurgi som utför operationerna och samma plastikkirurg följer dig genom vårdprocessen. Du kommer på ett första återbesök till plastikkirurgen efter cirka en veckasamt en slutkontroll efetr 6-12 månader. Däremellan kan du givetvis komma till oss vid behov.

Efter en bukplastik behöver man två till tre veckors sjukskrivning varav man den första veckan skall hålla sig stilla och inte lyfta alls. För att få ett bra resultat skall man även bära en gördel under ca en månader efter operationen. Ärret blir relativt långt men kan döljas av en trosa eller bikiniunderdel. Ärret bleknar under ett års tid men den slutgiltiga färgen varierar mycket mellan olika patienter. Som vid all kirurgi finns risk för infektioner och blödningar.

Plastikakademin är en ledande klinik inom plastikkirurgi och har en stor erfarenhet av bukplastik operationer. Vi utför våra operationer vid ett av Europas modernaste privata sjukhus.

Det är viktigt att du som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikoperation påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

På Plastikakademin ser vi fram emot att få hjälpa dig med alla de val som är förknippade med en bukplastik. Du når oss på tel:013-15 44 61 eller e-post: plastikakademin@plastikakademin.se

 

 

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkaresällskapet             IPRAS